top of page

Portfolio 1:1 Coaching

Tư vấn chiến lược xây dựng Portfolio

Coaching 1:1 bởi mình, Cheryl Vo, để giúp bạn tạo ra một portfolio hoàn chỉnh với các trường Đại học hoặc nhà tuyển dụng

Tìm Hiểu Thêm

CV

Alex Chandler

Web designer

Cheryl Vo

Facebook: Võ Lê Yến Trân

Instagram: yentrandeshort

Email: trannnlyvo@gmail.com

Là một trong những người Việt Nam duy nhất nhận được lời mời làm việc tại THE WALT DISNEY company, mình còn được biết đến qua Giải Thưởng The American Digital Design Award bởi GDUSA (Graphic Design USA) năm 2022. Năm 2021, mình đã nhận được lời mời thực tập tại Binance (Tập đoàn Crypto Hàng Đầu Thế Giới) và tập đoàn Urban Outfitters với vị trí UX Design. Năm 2019, mình từng đạt 12 học bổng với 1 học bổng toàn phần của các trường đại học Mỹ năm. ​Ngoài ra, mình từng có kinh nghiệm thực tập với VNG Corporation, Zalo Group, Otus Consulting và Elite Prep Vietnam.

Mình còn được biết đến qua bài phỏng vấn với báo IDESIGN và tác phẩm "My Heart Will Bloom For You' được đấu giá thành công trong sự kiện Women of Our Time của tạp chí L'OFFICIEL Vietnam.

​Kinh Nghiệm

2022

The Walt Disney Company

Product Development Intern

2022

Binance

UX Writer Intern

2022

Urban Outfitters (Nuuly)

UX Design Intern

Giải Thưởng và Công Nhận

2022

Winner of The American Digital Design Award

Cấp bởi GRAPHIC DESIGN USA

2022

Trước Khi Thiết Kế, Mình Luôn Hỏi Tại Sao

Phỏng Vấn bởi báo IDESIGN

2022

Cheryl Vo và mong muốn "chữa lành" thế giới muôn màu bằng nét vẽ

Phỏng Vấn bởi báo L'OFFICIEL VIETNAM

​Với lộ trình Portfolio Coaching, bạn sẽ được

Tư vấn phong cách, trò chuyện 1:1, và đưa ra lời khuyên

1

​Định hướng Portfolio, 

​xây dựng câu chuyện

2

Đồng hành trong suốt quá trình đến khi projects hoàn thiện

3

Rèn luyện kĩ năng phỏng vấn trong mắt nhà tuyển dụng

4

Network với mạng lưới ở những tập đoàn mình từng làm việc

5

​Pricing Package

​This is your Price List section introductory paragraph. It’s an ideal place to introduce the types of paid services or plans available, and underline any important or unique features for your visitors.

Recommended

Professional

$300

This is a Price List paragraph. Write a short overview including a description of your plan or service, important features and any other relevant info for a potential customer.

Learn More

Basic

$200

This is a Price List paragraph. Write a short overview including a description of your plan or service, important features and any other relevant info for a potential customer.

Learn More

Enterprise

$400

This is a Price List paragraph. Write a short overview including a description of your plan or service, important features and any other relevant info for a potential customer.

Learn More

This is your description. Write a short overview including a description of your plan or service, important features and any other relevant info for a potential customer.

Contact Now

$20

Mock Interview

This is your description. Write a short overview including a description of your plan or service, important features and any other relevant info for a potential customer.

Contact Now

$50

Tư Vấn Project Lẻ

This is your description. Write a short overview including a description of your plan or service, important features and any other relevant info for a potential customer.

Contact Now

$20

Chỉnh Sửa Resume

Dịch Vụ Lẻ

500 TERRY FRANCOIS STREE
SAN FRANCISCO, CA 94158

123·456·7890
INFO@MYSITE.COM

bottom of page